de architect van uw derde huid


Als PLUS is er het NIEUWE huis, die de mens een zogenaamde vernieuwde derde huid geeft. Belangrijk hierbij is dat de huidige derde huid als het ware aan het 'vervellen' is. De bestaande huid voldoet niet meer aan de kwaliteit en comfort, die men acht nodig te hebben. De oorspronkelijk bedachte derde huid vertoont omwille van nalatige verzorging (onderhoud) ernstige gebrekken m.b.t. het binnenklimaat (vocht, schimmels, toct, etc). Ook voldoet het oorspronkelijke comfort niet meer aan de huidige eisen. Hoge energiekosten zijn vaak de gevolgen hiervan. Het bestaande gebouw krijgt door deze vierde huid een nieuw leven en wordt weer een vitaal gebouw. Vitale gebouwen zijn intelligent en sluiten aan bij de huidige gebruiker. Een verbetering in kwaliteit, comfort, duurzaamheid en er kan zelfs sprake zijn van een transitie. Met de vierde huid wordt er een waardevolle toekomst gecreeerd voor het bestaande vastgoed. Het maken van deze vierde huid bij de bestaande woningvoorraad is de ambitie die DI-vers architecten heeft voor nu en voor in de toekomst!