de architect van uw derde huid

"A house is built of bricks and beams,

a home is made of love and dreams."

  (citaat William Arthur Ward)

De essentie van DI-vers architecten is het ontwerpen van een derde huid voor de mens. De derde huid is een gebouw, interieur of een gebied dat uit meer bestaat dan alleen uit materialen. Het leeft, ademt, kleurt, moet onderhouden worden, maar moet allereerst een geschikte vorm krijgen. Dit doel bereik ik door te LUISTEREN. Ik kruip als het ware in ‘de huid’ van de gebruiker en op die manier leer ik hoe de gebruiker leeft en wat zijn/haar wensen zijn.

Zo kan ik reageren op de gevoelens van de gebruiker in de vorm van bijvoorbeeld een gebouw, zijn derde huid. Hierbij zijn externe invloeden, zoals onder andere de omgeving, het budget en de duurzaamheid ook van groot belang. Deze onderdelen hebben invloed op zowel het technische als esthetisch aspect.

Met behulp van 3D modellen, gemaakt met een van het meest innoverende tekenprogramma op dit moment (BIM), kan ik de klant laten voelen en zien hoe ik het gebouw vorm heb gegeven.

Ik geef hierdoor de gelegenheid de klant het gebouw in een vroeg stadium te kunnen ‘passen’.

Mijn rol als architect hierin is voornamelijk oplossingsgericht, adviserend en grensverleggend

Naast het maken van een kwalitatief ontwerp, dat met een maatpak te vergelijken is, ben ik ook in staat om reguliere zaken te verwezenlijken, die met een goed confectiepak te vergelijken zijn.

De derde huid is flexibel naar gelang de wensen van de gebruiker.

Daarom is het vervormen van een bestaand ontwerp met een derde huid gericht op een vorige gebruiker, naar een derde huid gericht op een nieuwe gebruiker ook een mogelijkheid (verbouwen)

.