de architect van uw derde huid

Bij een nieuwbouwproject is de lokatie van zeer belangrijke waarde. Ligt de kavel vrij, de ligging ten aanzien van de windrichtingen, is er directe belending in de buurt, wat is het uitzicht, etc.

Verder is er meestal een bestemmingsplan aanwezig die betrekking heeft op het kavel en waarin de gestelde bouwvoorschriften vermeld staan.


Beide bovenstaande kenmerken van een kavel zijn van grote waarde om een mooi plan te kunnen maken.