de architect van uw derde huid

Als derde is er het huis, die de mens een zogenaamde derde huid geeft. Belangrijk hierbij is een huis als thuis voor de bewoner. Verwijst ‘huis’ naar de fysieke dimensie van het wonen, dan slaat ‘thuis’ eerder op de emotionele kwaliteiten van een woning. Als iemand zich thuis voelt betekent dat hij/zij zich in zijn element voelt, dat er een band met een zekere omgeving bestaat. Het verwijst zelfs niet naar uitsluitend een woning, men kan zich thuis voelen in een park, een stad of aan zee, zelfs een volstrekt onbekende omgeving. Deze derde huid geeft de mens een HERKENBARE identiteit. Naast het maken van een kwalitatief ontwerp, dat met een maatpak te vergelijken is, ben ik ook in staat om reguliere zaken te verwezenlijken, die met een goed confectiepak te vergelijken zijn.

De derde huid is flexibel naar gelang de wensen van de gebruiker. Daarom is het vervormen van een bestaand ontwerp met een derde huid gericht op een vorige gebruiker, naar een derde huid gericht op een nieuwe gebruiker ook een mogelijkheid (verbouwen)