de architect van uw derde huid

Bij een groep gaat het meer over de SOCIALE identiteit.


De sociale identiteit is opgebouwd uit de identiteit van groepen waartoe iemand kan behoren, zoals de nationale, culturele, geslacht-, politieke of stedelijke identiteit. Dit geheel heeft invloed op het handelen van een persoon, maar daarbij speelt ook de persoonlijke identiteit een rol. Door dit laatste kan men zich onderscheiden binnen een groep.

Voorbeelden van groepen zijn:

> bed & breakfast / hotels

> kantoorgebouwen

> schoolgebouwen

> woongebouwen