de architect van uw derde huid

De particulier oftewel de gewone burger is de belangrijkste doelgroep van DI-vers architecten.


Bij deze doelgroep staat de PERSOONLIJKE identiteit voorop.

Een mens ondergaat tijdens zijn/haar leven acht fasen in zijn identiteitsontwikkeling:

1) babytijd (0-1 jaar)

2) peutertijd (2-3jaar)

3) kleutertijd (4-6 jaar)

4) kindertijd (7-13 jaar)

5) adolescentie (14 jaar tot midden twintig)

6) vroege volwassenheid (midden twintig tot begin veertig)

7) middenvolwassenheid (begin veertig tot midden zestig

8) late volwassenheid (vanaf midden zestig)


Bij iedere levensfase zijn er andere wensen binnen een woning. Het huis is daarom nooit 'af'.