de architect van uw derde huid

Bij een bedrijf is de identiteit van de gebruiker in de meeste gevallen niet bekend. Vaak wel de eigenaar.


Meestal gaat het hierbij om de sociale identiteit waarbinnen het bedrijf op regionaal, nationaal of internationaal belang functioneert.