de architect van uw derde huid

"De mens identificeert zich met zijn huis.

  Hij versmelt ermee. Hij is onmiddellijk in zijn huis vertegenwoordig en voelt zich zelfs fysiek

getroffen wanneer een vreemde, tegen zijn wil, in de sfeer van zijn huis binnendringt."


  (citaat Friedrich Bollnow uit Mensch und Raum)

derde huid = THUIS

In het Nederlands bestaan er twee termen om twee verschillende dingen aan te duiden: verwijst 'huis' naar de fysieke dimensie van het wonen, dan slaat 'thuis' eerder op de emotionele kwaliteiten van een woning. De uitdrukking: "A HOUSE IS NOT A HOME" geeft weer dat de woorden niet synoniem zijn. Als iemand zich thuis voelt betekent dat hij zich in zijn element voelt, dat er een affectieve band met een zekere omgeving bestaat. Het verwijst zelfs niet uitsluitend naar een woning: men kan zich thuis voelen in een park, in een stad of aan de zee, of in zijn eigen huid, zelfs in een volstrekt onbekende omgeving.Thuis is voor ons een emotioneel gekleurd symbool geworden, een verlangen. Een verlangen naar vertrouwdheid, geborgenheid, veiligheid, warmte, genegenheid en jezelf kunnen zijn. Maar ook het dikke tapijt, de geur van lelietjes-van-dalen, een liedje dat ik heb geleerd en een mislukte bitterkoekjespudding. Kortom het verlangen naar het verloren paradijs.

"Bij ons - uitslapen - ochtendhumeur -     de vuile was - post - welkom - onderuit - geborgenheid - behaaglijk - knuffelen - herkenning - verlangen - weerzien - veiligheid - huiselijk - slurpen - gewoon"