de architect van uw derde huid

voor professionele opdrachtgevers van DI-vers architecten is van toepassing de DNR 2005.


Alle werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd door toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden 

De Nieuwe Regeling 2005 Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur (DNR 2005) met daarin onder meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, dit laatste voor zover tussen partijen overeengekomen. DNR 2005 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 139/2004.

Een exemplaar van de DNR wordt op verzoek kosteloos aan opdrachtgevers toegezonden.