de architect van uw derde huid

BIM

Bouw Informatie Model [BIM]:


Het Bouw Informatie Model ook (Building Information Model) oftewel BIM is een innoverende manier van ontwerpen en bouwen, waarbij het gebouw of constructie in de computer als 3D-model en databank wordt opgebouwd. In de bouwwereld is het maken van prototypen bijna niet mogelijk, dit werkt fouten en dus kostenoverschrijding in de hand.

BIM wordt nu langzamerhand gemeengoed in de bouwwereld, maar de civiele techniek en de installatie techniek zijn ook bezig om BIM te adopteren. De B staat dan niet langer voor gebouw, maar voor het bouwen zelf.

tekst afkomstig uit: wikipedia