de architect van uw derde huid

DI-vers architecten is zeer innoverend.

Deelname aan bijscholingscursussen, branche gerichte beurzen bezoeken en ontwikkelingen volgen via de vakbond zijn een belangrijk onderdeel hiervan.

Hierdoor is DI-vers architecten op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de bouw, maar ook op het gebied van energiezuinig en duurzaam bouwen.

Het streven is om deze maatregelen al in het ontwerpproces mee te nemen, zodat het ontwerp niet in een latere fase drastisch aangepast moet worden. Daardoor blijft de esthetische waarde van het ontwerp zijn oorspronkelijke kracht behouden.