groep

de architect van uw derde huid

Bij een groep gaat het meer over de SOCIALE identiteit.

 

De sociale identiteit is opgebouwd uit de identiteit van groepen waartoe iemand kan behoren, zoals de nationale, culturele, geslacht-, politieke of stedelijke identiteit. Dit geheel heeft invloed op het handelen van een persoon, maar daarbij speelt ook de persoonlijke identiteit een rol. Door dit laatste kan men zich onderscheiden binnen een groep.

 

Bij deze doelgroep heeft men dus te maken met zowel een sociaal, als een persoonlijk aspect.

 

© 2015 DI-vers architecten | disclaimer