derde huid+

                                                                                                                                                de architect van uw derde huid

Verduurzaming van de bestaande derde huid in de vorm van een label verhoging is gewenst. 

De bestaande buitengevel op de begane grond wordt opnieuw opgetrokken. Constructief is bekeken of het mogelijk is om deze verhoging op de bestaande fundering te maken. Dit was toelaatbaar. De nieuwe uitbouw is optimaal geïsoleerd, zowel in de gevel, als de ramen, als het dak Het nieuwe schuine dak komt in het verlengde van het bestaande te liggen. Hierdoor wordt de speelse trapsgewijze bestaande architectuur doorgezet en wordt het meer een woonhuis dan ooit tevoren.

Dit project is weer een mooi voorbeeld voor een verduurzaming van een bestaande woning.