derde huid+

de architect van uw derde huid

 

De buitenruimte is volledig veranderd:

 

> het boventerras is verbreed.

> bestaand trap is waterdicht gemaakt en is bekleed met

nieuwe tegels

> De houten balkenconstructie incl. houten bankirai

vlonder zorgt voor een prettige sfeer bij het onder

terras. (ongeacht het seizoen)

> Het geplaatste rooster als scheidingswand zorgt voor

de dichte begroeiing.

.

 

Tijdens het indienen van de vergunning is het eerste ontwerp vereenvoudigd geworden.Door met name de toepassing van de houten latten te laten vervallen (nu stalen rooster en glazen borstwering) en de bestaande trap te handhaven is het plan binnen het budget van de opdrachtgever gerealiseerd.