disclaimer

de architect van uw derde huid

 

Tevens wijst DI-vers architecten iedere aansprakelijkheid af voor schade, verlies of gevolgen van edere aard die het gevolg zijn van het gebruik van op deze site gepubliceerde inhoud en/of gebruikte software.

DI-vers architecten biedt op haar site links aan tot internetsites van derden. DI-vers architecten is echter op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de getoonde informatie op internetsites die bezocht worden via de site van DI-vers architecten, noch aanvaardt DI-vers architecten geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het gebruik van informatie op deze internetsites en wijst derhalve alle aansprakelijkheid af die betrekking hebben op eventueel geleden gevolgen en/of schade bij het raadplegen van deze internetsites.

 

DISCLAIMER

Alle informatie op de site van DI-vers architecten wordt met veel zorg samengesteld. Er wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet maken en houden van de weergegeven informatie. Het is echter te allen tijde mogelijk dat de inhoud van de site op enig moment verouderd, incompleet en/of incorrect is. aan de inhoud van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

DI-vers architecten is niet verantwoordelijk voor het gebruik door derden, noch voor wijzigingen die het gevolg zijn van het bezoeken van en/of downloaden van content gepubliceerd op deze internetsite of op deze site gebruikte software.

 

Derhalve kan DI-vers architecten niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade, verlies of gevolgen van iedere aard ten gevolge van het bezoeken van deze site door derden.